I Zjazd SOCNGO za nami!

Za nami pierwszy, historyczny, zjazd uczestników pierwszej edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Mimo, że w tym przypadku słowo „zjazd” jest nieco na wyrost – ponieważ odbywał się online – to poziom integracji między uczestnikami był wyższy niż na niejednym spotkaniu stacjonarnym! Zajęcia w ramach modułu „Rzetelność” prowadzili: Wiktor Nowak (24 kwietnia) oraz Maciej Sopyło (25 kwietnia).

Pierwszy dzień Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO rozpoczął się od poznania uczestników szkoły, z którymi przez 6 kolejnych miesięcy będziemy współpracować. Prowadzący zajęcia pierwszego dnia rozpoczął merytoryczną część spotkania od przedstawienia krótkiej historii dziennikarstwa i zmian w nim pojawiających się podczas rozwoju technologii. Następnym tematem były imponderabilia dziennikarstwa czyli rzetelność, bezstronność i etyka. Uczestnicy zastanawiali się czym jest rzetelność dziennikarska oraz jakie zasady etyczne powinny obowiązywać dziennikarzy. To pozwoliło zbudować podstawy wiedzy o dziennikarstwie i zbudować obraz idealnego przedstawiciela tego zawodu. Prowadzący zapoznał również uczestników z instytucją sprawozdania prasowego, szczególnie pod kątem ich działalności w organizacjach pozarządowych. Pokazane zostały również przykłady dobrego dziennikarstwa zarówno w Polsce, jak i za granicą. Kolejnym etapem zajęć była część dotycząca manipulacji i propagandy. Uczestnicy poznali te terminy, nauczyli się je rozpoznawać oraz wspólnie zastanawiali się jak daleko sięga propaganda medialna w szczególności w programach pozapolitycznych. W tej części poruszony został również temat linii redakcyjnej, jej przydatności lub nie dla współczesnych mediów oraz obywateli. Uczestnicy mieli także sformułować linię redakcyjną kilku największych mediów w kraju. Następny etap to zmiany dotychczasowego dziennikarstwa poprzez jego stopniowe przenoszenie się do sieci. Poruszone zostały tematy interaktywności treści, tzw. paywalla czy ograniczeń w komentowaniu artykułów na poszczególnych stronach. Przedstawiona została również droga do zarejestrowania tytułu prasowego co może być przydatne dla organizacji prowadzących swoje media, blogi, kanały na YouTube itd. Przedostatnim tematem zajęć pierwszego dnia była cenzura. Uczestnicy zaznajomili się z różnymi rodzajami cenzury a następnie zastanawiali się nad niedawnymi przykładami z polskich mediów, które przez opinię publiczną często były nazywane cenzurą. Na koniec przedstawione zostały dobre praktyki walki z nierzetelnym dziennikarstwem. Ponadto uczestnicy zastanawiali się jak mogą walczyć z nierzetelnością w swoich organizacjach.
Drugiego dnia zajęcia rozpoczęliśmy od przyjrzenia się pojęciom hejtu i mowy nienawiści. Podzieleni na grupy uczestnicy i uczestniczki mieli za zadanie zdecydować: „usunąć dany komentarz, czy go zostawić?”, a następnie uzasadnić swoją decyzję. Następnie przyjrzeliśmy się różnicy między oboma pojęciami i jej praktycznym konsekwencjom, w tym konsekwencjom dla aktywistów i aktywistek oraz organizacji pozarządowych. Po zdefiniowaniu pojęć wróciliśmy do komentarzy próbując zdecydować, które z nich są przykładami mowy nienawiści. W ostatniej części tego modułu zastanawialiśmy się jak aktywiści i aktywistki, obywatele i obywatelki, a także organizacje pozarządowe mogą reagować na hejt i mowę nienawiści – w roli świadków, osób poszkodowanych, sprawców/sprawczyń.
Kolejna część zajęć była kontynuacją rozmowy o treściach, których obecność w przestrzeni publicznej (w tym w sieci) bywa kłopotliwa i bywa zagrożeniem – rozmowa poświęcona była innym niż propaganda i fake news rodzajom nieprawdziwej informacji. Zajęcia oparte były na typologii infografiki CEO „Nie tylko fake news…”: https://media.ceo.org.pl/aktualnosci/nie-tylko-fake-newsy. Uczestnicy i uczestniczki szukali w grupach definicji i przykładów nieprawdziwych informacji innych niż fake newsy. Następnie zastanawialiśmy się, czy osobom odpowiedzialnym za marketing, w tym w trzecim sektorze, nie zdarza się czasem uciekać do takich właśnie form komunikacji.
W ostatniej części zastanawialiśmy się, jak w takim razie przyciągać odbiorców i odbiorczynie nie uciekając się do nieprawdy. Jak pisać atrakcyjnie i rzetelnie jednocześnie? Uczestnicy i uczestniczki tworzyli przykładowe treści i próbowali przenieść zastosowane metody opisu na rzeczywistość materiałów tworzonych przez ich organizacje.

Pierwszy zjazd jest już zatem historią. Niecierpliwie czekamy na kolejne spotkanie 15-16 maja!

Czytaj więcej

V zjazd SOCNGO online zakończony!

W dniach 18-19 września 2021 odbył się piąty zjazd Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Tym razem spotkaliśmy się na warsztatach online. Spotkanie zostało sfinansowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, realizowanego wspólnie przez fundację Instytut Dyskursu i Dialogu (Lider projektu) i Stowarzyszenie Demagog Czytaj dalej…

IV Zjazd SOCNGO – spotkanie stacjonarne!

W dniach 2-4 lipca 2021 odbył się czwarty zjazd Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Po raz drugi mieliśmy okazję spotkać się w formie stacjonarnej, tym razem w Warszawie. Spotkanie zostało sfinansowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, realizowanego wspólnie przez fundację Instytut Dyskursu Czytaj dalej…

III Zjazd SOCNGO – spotkanie stacjonarne!

W dniach 18-20 czerwca 2021 odbył się trzeci zjazd Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Nareszcie mieliśmy okazje spotkać się twarzą w twarz! Warsztaty odbywały się w centrum hotelowo-konferencyjnym Kolumna Park w Dobroniu pod Łodzią. Spotkanie zostało sfinansowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego Czytaj dalej…

II zjazd SOCNGO zakończony!

II zjazd SOCNGO zakończony!

W ostatni weekend zakończył się drugi już zjazd Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej! Tym razem warsztaty poprowadzili specjaliści i eksperci zespołu Demagoga (pierwszej w Polsce organizacji fact-checkerskiej). Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zjazd odbył się online, jednak to nie przeszkodziło nam w przeprowadzeniu bardzo ciekawych (zdaniem uczestników) warsztatów, podczas których wywiązały się inspirujące dyskusje na temat Czytaj dalej…