Rekomendacje Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO – Edycja IV

Z przyjemnością prezentujemy ostatnią publikację zawierającą rekomendacje opracowane przez Uczestniczki i uczestników Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Jest to zbiorcza kolekcja cennych wskazówek dotyczących zakresu odpowiedzialnych działań w sieci, które powstały jako wynik wielogodzinnych szkoleń i dyskusji.

W tej edycji poświęciliśmy szczególną uwagę organizacjom o profilu strażniczym, które monitorujących aktywność i przyglądających się organom, instytucjom czy funduszom. Mimo to, zawarte w dokumencie rady, wskazówki i sugestie są uniwersalne i mogą być pomocne dla przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych w budowaniu bezpiecznych i wiarygodnych praktyk online.

Wdrożenie do codziennej pracy zalecanych w dokumencie działań przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, ale pomoże również w zakresie twórczości online czy znajdowaniu wiarygodnych, prawdziwych i rzetelnych informacji.

Cyfryzacja to nie tylko szanse, ale również zagrożenia. Każdego dnia w Internecie możemy napotkać na fake newsy, scamy czy phishingi. Brak przestrzegania podstawowych zaleceń z zakresu bezpieczeństwa może skończyć się dla nas przejęciem konta czy wyłudzeniem finansowym Z tego powodu celem Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej jest udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych.

W świecie pełnym zarówno możliwości, jak i zagrożeń, każdego dnia możemy spotkać się z dezinformacją, oszustwami czy innymi atakami. Dlatego przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa i świadoma obecność online stają się kluczowe dla zapobieżenia potencjalnym incydentom.

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej dąży do wsparcia organizacji pozarządowych w rozwoju kompetencji cyfrowych i promowaniu bezpiecznych praktyk online. Serdecznie dziękujemy uczestnikom i uczestniczkom za ich zaangażowanie w tworzenie rekomendacji. Ich wkład jest nieoceniony, a nazwiska autorek i autorów można znaleźć w publikacji.

Publikacja jest udostępniana w nadziei na propagowanie odpowiedzialnego korzystania z internetu oraz promowanie bezpieczeństwa online. Dokument postał w ramach projektu „Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Czytaj więcej

Ostatni zjazd IV edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej w Krakowie

Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO za nami!W miniony weekend spotkaliśmy się w Krakowie z uczestnikami IV edycji SOC NGO. Był to już ostatni zjazd zarówno w tej edycji, jak i w całym projekcie! 2 dni przepełnione efektownymi szkoleniami, integracja i spacery po krakowskich uliczkach zapewniły nam naprawdę dobre wspomnienia.Klasycznie rozpoczęliśmy w piątek wspólną kolacją w Q Czytaj dalej…

Przedostatni zjazd IV edycji SOC NGO

W miniony weekend widzieliśmy się podczas V zjazdu w ramach ostatniej edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO. Spotkaliśmy się w Poznaniu, by pod okiem Piotra Litwina oraz Adama Majchrzaka poszerzać cyfrowe kompetencje. Zjazd otworzyła gra Fakescape! Uciekij fake newsom, którą poprowadził Aleksy Szymkiewicz. Następnie Piotr Litwin prowadził zajęcia dotyczące błędów poznawczych, prebunkingu i sposobów radzenia sobie Czytaj dalej…

III zjazd (online) SOC NGO — działaj odpowiedzialnie

IV edycja SOC NGO już na półmetku! W mimiony weekend spotkaliśmy się na trzecim zjeździe, aby płynnie przejść z modułu „Bezpieczeństwo” do modułu „Prawda”. Ze względu na wakacje — czas urlopów i wyjazdów — zdecydowaliśmy się na spotkanie online. Sobota zdecydowanie należała do Adama Treli. Jego pierwsza część warsztatów dotyczyła zakończenia tematów związanych z bezpieczeństwem Czytaj dalej…

Drugi zjazd IV Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO

W ostatnich dniach odbył się już drugi zjazd ostatniej, czwartej edycji Szkoły Odpowiedzialności Cyfrowej NGO!Ostatnie trzy dni spędziliśmy na intensywnych szkoleniach we Wrocławiu, gdzie rozpoczęliśmy moduł Bezpieczeństwo. Zjazd rozpoczęliśmy wspólną kolacją, aby lepiej się poznać i zrozumieć — przed nami bowiem jeszcze wiele godzin szkoleniowych, które spęzdimy razem! Spotkania ze Stowarzyszeniem Demagog rozpoczął tradycyjnie już Czytaj dalej…