Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Instytut Dyskursu i Dialogu przetwarza Państwa Dane Osobowe. Niniejszy dokument, zwany Polityką Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób docierają do nas Państwa dane osobowe, jak są przetwarzane oraz jakie prawa, w związku z ochroną danych osobowych, Państwu przysługują.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Dyskursu i Dialogu z siedzibą w Toruniu, ul. Matejki 61/70, 87-100 Toruń, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000615583 i identyfikujący się numerami NIP 0000694911, REGON: 368259900, zwany dalej „Administratorem”. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Inspektor Ochrony Danych (IOD)

Z Inspektorem Ochrony Danych („IOD”), mogą Państwo kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, poprzez adres e – mail: [email protected] lub pod naszym adresem pocztowym: Biuro INDID, ul. św. Katarzyny 5/3, 87-100 Toruń.

Kiedy i w jaki sposób przekazują Państwo swoje dane osobowe

Korzystając z naszego serwisu przekazują Państwo swoje dane osobowe poprzez:

Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane

Mogą Państwo sami decydować o zapisywaniu plików cookies (tzw. ciasteczek), poprzez zmianę ustawień w przeglądarce. Wyłączenie plików cookies oznacza brak możliwości korzystania z wszystkich części naszej witryny. Nie używamy tej technologii w celu „śledzenia” lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla świadczenia usług na jak najwyższym poziomie.

 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które mają do tego odpowiednie uprawnienia (organy władzy publicznej oraz administracji publicznej) lub z którymi Instytut Dyskursu i Dialogu współpracuje w celu realizacji projektu Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO (m.in. Grantodawca, obsługa prawna, obsługa informatyczna oraz urządzeń).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane: w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody, w tym w celach marketingowych, do czasu otrzymania informacji o wycofaniu zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, dlatego można ją w każdym momencie wycofać i nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem, zgodnie z przepisami prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. dowody wpłat księgowych – 5 lat od końca okresu podatkowego), w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

Prawa przysługujące w związku z ochroną danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do: